بایدن: از عدم حضور رئیس جمهوری چین در نشست سران گروه ۲۰ مایوس شدم


تهران- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت که از عدم حضور همتای چینی خود شی جین پینگ در نشست سران گروه ۲۰ در هند مایوس شده است اما تلاش خواهد کرد که با وی دیدار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219559/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3