بازگشت روابط چین و برزیل روی ریل توسعه با شروع ریاست لولا داسیلو


تهران- ایرنا – رسانه ها و کارشناسان برزیلی اعلام کردند با بازگشت لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا به مقام ریاست جمهوری بزریل، روابط این قدرت اقتصادی برتر آمریکای لاتین با چین به عنوان برترین قدرت اقتصادی نوظهور جهان، بار دیگر روی ریل توسعه و پیشرفت قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992203/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88