ایجاد همگانی آینده‌ای درخشان با ترویج “روح شانگهای”

از ایام آغازین تشکیل سازمان شانگهای با حضور ۶ کشور، تا توسعه آن به ۸ کشور عضو و ۴ عضو ناظر و حضور تعدادی از کشورها به عنوان اعضای گفتگو و تا ایامی که هر روز بر تعداد کشورهایی که در پی عضویت در “خانواده سازمان همکاری شانگهای” هستند افزوده می شود، پذیرش روزافزون ایده آل های سازمان از سوی جان های مختلف به وضوح نمایانگر گشته و چشم انداز توسعه آن نیز وسیع و روشن می نماید. در جریان اجلاس اخیر تفاهم نامه های مربوط به تعهدات ایران برای ورود به سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید، روند عضویت رسمی بلاروس در سازمان آغاز شد و کشورهای مصر، عربستان سعودی، قطر، بحرین، مالدیو، امارات عربی متحده، کویت و میانمار به عنوان شرکای گفتگوی سازمان پذیرفته شدند. اکنون سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان بین المللی منطقه ای با وسیع ترین سطح اعضا در جهان و بیشترین جمعیت اعضا که حجم تولید ناخالص داخلی اعضای آن با رقمی بالغ بر ۲۰ تریلیون دلار، ۲۵ درصد از میزان کل جی.دی.پی جهان را شامل می شود، در حوزه آماری با رشدی ۱۳ برابری نسبت به ایام آغازین تشکیل خود مواجه بوده و به قوتی سازنده و مهم در امور بین المللی و منطقه ای در حوزه اوراسیا مبدل گشته است. امروز واقعیات گواهند که “روح شانگهای” به عنوان عاملی حیاتی در رشد و توسعه سازمان همکاری شانگهای مطرح بوده و فراتر از آن به مثابه اصولی اساسی است که همگان باید در بلندمدت به آن پایبند بمانند. ما در گذشته با اجرا و عمل به “روح شانگهای” دستاوردهایی عظیم کسب نمودیم و در آینده نیز باید با حفظ و پایبندی به “روح شانگهای” همچنان به پیش برانیم.

در حال حاضر جهان دستخوش جریان سریعی از تحولات بی سابقه بوده و دنیا در حال ورود به دورانی جدید از تلاطمات و تغییرات است. اکنون جامعه بشری بر سر چهارراهی ایستاده و با چالش هایی بی سابقه مواجه گشته است. مواجهه صحیح با چنین شرایطی مستلزم داشتن جرات برای رویارویی با بادها و طوفان های بین المللی و درک صحیح از جریانات زمانه خود است که در چارچوب آن باید ضمن تقویت بی وقفه همکاری های متحدانه، به ترویج بیش از پیش و نزدیکتر پیکره مشترک سرنوشت سازمان همکاری شانگهای پرداخت. جناب آقای شی جین پینگ، رئیسی جمهور چین دقیقا با همین نگاه، پیشنهادات پنج گانه شامل گسترش حمایت های متقابل، توسعه همکاری های امنیتی، تعمیق همکاری های عملگرایانه، تقویت تعاملات انسانی و پایداری بر چندجانبه گرایی را مطرح نمود که با حمایت و تائید قاطع تمام کشورها نیز مواجه گشت. جناب آقای شی جین پینگ همچنین در سخنان شان تاکید کردند که حزب کمونیست چین در جریان برگزاری قریب الوقوع بیستمین نشست کنگره سراسری چین نسبت به ترسیم و ارائه جامع نقشه راه مرحله آتی توسعه چین اقدام خواهد نمود. در عین حال فارغ از اینکه تحولات جهانی به چه سمت و سویی باشد، چین همواره پایداری خویش بر توسعه صلح آمیز، توسعه باز، توسعه همکاری محور، توسعه جمعی و مشترک را محفوظ داشته و در عین حال سازمان همکاری  شانگهای را به عنوان یکی از جهت گیری های اولویت دار در سیاست خارجی خود مدنظر خواهد داشت. در همین راستا چین مایل است با اتکا به توسعه خویش به یاری امر توسعه در کشورهای منطقه پرداخته و سعادتی بیش از پیش را برای ملل تمام کشورها به ارمغان آورد.

امسال بیستمین سالگرد امضای «منشور سازمان همکاری شانگهای» و پانزدهمین سالگرد امضای «معاهده همکاری های بلندمدت دوستانه و حسن همجواری اعضای سازمان شانگهای» رقم می زند. سازمان همکاری شانگهای در این سال ها، این دو سند را به مثابه متونی بنیادین و چونان سنگ بنایی در حوزه اندیشه و راهنمایی در عرصه عمل نگریسته و از رهگذر این فرآیند گام به گام با موفقیت به تعریف راهی نو در عرصه بالندگی نوعی جدید از سازمان های بین المللی پرداخته و علاوه بر آن با رویکردی مثبت به سلسله ای از تجربیاتی موفق و مهم دست یافته که از آن جمله می توان به تثبیت و پایداری بر اعتماد سیاسی متقابل میان اعضا، تثبیت و پایداری بر همکاری های برد – برد، تثبیت و پایداری بر برابری و تعامل متقابل، تثبیت و پایداری بر تسامح و رویکردهای باز و نهایتا تثبیت انصاف و عدالت اشاره نمود. این پنج تجربه مهم به طور کامل نمایانگر اصول اعتماد متقابل، منافع متقابل، برابری، مشورت و رایزنی، احترام به تنوع تمدنی و تلاش برای تحقق توسعه مشترک است که در “روح شانگهای” مندرج گشته اند.

در این نشست، سران کشورهای عضو و اعضای ناظر در این سازمان و دیگر مقاماتی که به عنوان میهمان در این نشست حضور داشتند به همراه هیات هایی از نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقه ای گردهم آمدند و جناب آقای شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در جریان آن به ایراد سخنان مهمی پرداختند.

چانگ هوآ، سفیر جمهوری خلق چین در تهران 

آنان را که هدفی در دل دارند، از بلندای راه بیمی نباشد. چین مایل است همراه با تمام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله ایران، ضمن ترویج قدرتمند “روح شانگهای” توسعه پایدار و بلندمدت سازمان همکاری شانگهای را به پیش رانده و با ساخت مشترک صلح، ثبات، شکوفایی و کشوری زیبا و آباد، در راستای ایجاد پیکره مشترک سرنوشت بشری به ایفای نقشی بزرگتر بپردازد!


منبع: https://www.irna.ir/news/84890027/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8Cدر همین راستا چین از عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت نمود. پیش از افتتاح اجلاس سازمان، جناب آقای شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران با یکدیگر دیدار نموده و در این دیدار جناب شی جین پینگ به طور ویژه عضویت رسمی قریب الوقوع ایران در سازمان همکاری شانگهای را به ایشان تبریک گفته و نسبت به تقویت هماهنگی ها و همکاری ها در چارچوب سازمان اظهار امیدواری نمودند. جناب شی جین پینگ همچنین در این دیدار تاکید کردند که مناسبات چین و ایران به عنوان دوستانی سنتی به رغم مواجهه با بادها و طوفان های جاری در فضای بین المللی برقرار است و استحکام و توسعه مناسبات مشارکت جامع راهبردی چین و ایران انتخاب راهبردی مشترک ماست. نگاه چین به مناسباتش با ایران از بلندای راهبردی و از منظر بلندمدت بوده و ما امیدواریم ضمن تقویت ارتباطات و هماهنگی های راهبردی با ایران، مناسبات دو کشور را به پیشرفت هایی جدید سوق دهیم.