ایجاد «اتحاد نیمه‌رسانا»؛ محور سفر رئیس جمهور کره جنوبی به هلند


تهران- ایرنا- اولین سفر رسمی یک رئیس جمهور کره جنوبی به هلند در تاریخ روابط دو کشور از سال ۱۹۶۱، با همکاری‌های علمی و اقتصادی از جمله تشکیل «اتحاد نیمه‌رسانا» بین سئول و آمستردام همراه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85320810/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF