اندونزی و ترکیه از استقلال فلسطین حمایت می‌کنند


تهران- ایرنا- رئیس جمهوری اندونزی در دیدار اخیر با همتای ترک خود از دیدگاه مشترک دو کشور در حمایت از مردم فلسطین برای رسیدن به استقلال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289600/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF