اندونزی طرحی را برای پایان جنگ اوکراین پیشنهاد داد


تهران- ایرنا- دولت اندونزی امروز (شنبه) با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین طرحی را شامل برگزاری همه‌پرسی با نظارت سازمان ملل در مناطق مورد مناقشه ارائه داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130552/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF