اندونزی بزرگترین مزرعه خورشیدی شناور جنوب شرق آسیا را افتتاح کرد


تهران– ایرنا– اندونزی یک مزرعه خورشیدی ساخته شده روی آب با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری را افتتاح کرد که بزرگترین مزرعه خورشیدی در جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288593/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD