انتقاد کره شمالی از ژاپن به دلیل قصد خرید موشک‌های کروز از آمریکا


تهران- ایرنا- وزارت خارجه کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای، ژاپن را بدترین کشور تهدیدکننده در منطقه خواند و از این کشور به دلیل قصد خرید موشک‌های کروز توماهاوک از آمریکا به شدت انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85375536/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7