امضای قرارداد نظامی ژاپن با سوئد و اتحادیه اروپا


تهران- ایرنا- طبق بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه ژاپن این کشور در معاهده‌ای با سوئد نسبت به تقویت همکاری‌های نظامی با اروپا تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976085/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7