افق روشن اقتصاد آفریقا در سایه همکاری با چین


تهران- ایرنا- پایگاه خبری پرینت در گزارشی به تلاش های چین برای توسعه زیرساخت ها و رشد اقتصادی در افریقا پرداخته و می نویسد قاره سیاه می تواند از نظر رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۷ از آسیا پیشی بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153885/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86