افزایش ۷.۲ درصدی بودجه دفاعی ۲۰۲۳ چین


تهران- ایرنا – چین پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۳ را درحالی اعلام کرد که بودجه دفاعی این کشور با ۷.۲ درصد افزایش به ۱.۵۵۳۷ تریلیون یوان معادل ۲۲۴.۷۹ میلیارد دلار رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047792/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86