اسپوتنیک: توافق ایران و عربستان نشانه کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه است


تهران- ایرنا- تارنمای روسی اسپوتنیک شنبه شب نوشت: توافق ایران و عربستان یک نشانه هشداردهنده درباره نفوذ و قدرت رو به افول واشنگتن در خاورمیانه است که تقریبا همه تحلیل‌های رسانه‌های بزرگ آمریکا در این باره، به این مساله اذعان کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054236/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87