اسپانیا: چین نادیده گرفتنی نیست


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد اسپانیا با بیان اینکه چین نادیده گرفتنی نیست، گفت: اسپانیا و کشورهای اروپایی نمی‌توانند به پکن پشت کرده یا سعی کنند آن را نادیده بگیرند، زیرا این کشور یک شریک تجاری کلیدی و بازیگر مهم در اقتصاد جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080582/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA