استولتنبرگ: چین با ارسال تسلیحات مرگبار به روسیه اشتباهی تاریخی مرتکب خواهد شد


تهران- ایرنا- ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو عصر چهارشنبه و در جریان کنفرانس مطبوعاتی که پس از نشست وزیران ناتو در بروکسل برگزار شد، از چین خواست کمک نظامی مرگبار به روسیه ارائه نکند و گفت که این اقدام یک اشتباه تاریخی از سوی پکن خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075059/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C