استولتنبرگ سران کشورهای هندوپاسیفیک را به اجلاس ناتو دعوت کرد


تهران- ایرنا- ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفت که رهبران کشورهای هندوپاسیفیک به شرکت در اجلاس سران این پیمان نظامی که ماه ژوئیه در ویلنیوس پایتخت لیتوانی برگزاری می‌شود، دعوت شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073917/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF