استقبال گردشگران چینی از سفر به ایران همزمان با صدور مجوز سفرهای گروهی


تهران- ایرنا- نشریه گلوبال تایمز در گزارشی از افزایش مسافرت شهروندان چینی در پی پایان سیاست‌های قرنطینه کرونایی در این کشور خبر داد و نوشت: در حال حاضر مقصد گردشگران چینی با دوران پیش از کرونا تفاوت کرده و آنها علاقه زیادی برای سفر به ایران دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059580/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C