استقبال چین از توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا


تهران-ایرنا- وانگ یی وزیر امور خارجه چین در دیدار با مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی آمریکا تاکید کرد که کشورش از توسعه روابط پکن -واشنگتن استقبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274859/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7