از سرگیری درگیری‌های مسلحانه داخلی میانمار در مرز با تایلند


تهران- ایرنا- درگیری‌های مسلحانه داخلی در میانمار بین نیروهای کودتاچیان ارتش و گروه‌های شورشی بار دیگر در نزدیکی یک شهر مرزی با تایلند از سر گرفته شد درحالیکه نیروهای شورشی کنترل نقاط بیشتری از میانمار را در دست می‌گیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450389/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF