از روابط ایران درحیات‌خلوت آمریکاتا تمایل بغدادبرای میانجیگری میان تهران و ریاض


تهران-ایرنا- ایران در مدار تحکیم روابط با آمریکای لاتین، بیانیه طالبان درباره ادامه فعالیت سفارت افغانستان در تهران، تمایل بغداد برای تداوم میانجیگری میان تهران و ریاض و رد ادعای انگلیسی ها در ارتباط با سفارتشان در تهران؛ مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچند ساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042468/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C