ازتجارت ۲۷۰ میلیون دلاری مازندران تا واکنش برجامی آمریکا


تهران-ایرنا-روزهای خوش مازندران باصادرات ۲۷۰میلیون دلاری کالا، واکنش آمریکابه‌اظهارات وزیرخارجه ایران درباره مذاکرات احیای برجام، هشدارصهیونیست‌ها درمورد وضعیت بحرانی دولت نتانیاهو و عصبانیت آمریکا ازحضور امیرعبداللهیان در نشست شورای حقوق بشر در ژنو مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043396/%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B2%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7