ازتاکید مورا بر حفظ برجام تا افزایش دوبرابری ناامنی غذایی کودکان در انگلیس


تهران-ایرنا- تاکید مورا بر حفظ برجام، دعوت سازمان ملل از ایران برای تداوم همکاری با آژانس انرژی اتمی، آغاز تظاهرات بزرگ علیه کابینه نتانیاهو، اذعان ژنرال صهیونیستی به فروپاشی اسرائیل از درون و ادعای پنتاگون درباره اتحاد ایران با روسیه؛ مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044737/%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86