اروپایی‌ها به دنبال بازگشایی سفارت‌هایشان در کره‌شمالی


تهران- ایرنا- کشورهای اروپایی پس از پایان همه‌گیری کرونا، به دنبال بازگشایی سفارت‌های خود در کره‌شمالی هستند و در حال حاضر یک هیات از آلمان بدین منظور در این کشور شرق آسیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401267/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C