ارتقای روابط چین و بنگلادش به مشارکت راهبردی جامعبه گزارش روز پنچشنبه ایرنا از تارنمای خبری وزارت امور خارجه چین، شی جین‌پینگ در دیدار با شیخ حسینه اظهار داشت: چین و بنگلادش از زمان برقراری روابط رسمی، همواره به یکدیگر احترام گذاشته و از یکدیگر حمایت کرده‌اند و رفتاری برابر با یکدیگر داشته‌اند.

وی افزود: این دو کشور برای نتایج برد-برد همکاری می‌کنند و الگویی از مبادلات دوستانه و همکاری‌های متقابل سودمند بین کشورها، به ‌ویژه بین کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده‌اند.

شی در این دیدار دوجانبه تاکیدکرد: چین مایل است برای سال آتی، پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با بنگلادش را به عنوان فرصتی برای تعمیق روابط و پیشبرد طرح مرسوم به «یک پهنه،یک راه» در نظر بگیرد و ضمن گسترش و توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، مشارکت راهبردی جامع بین دوکشور را ترویج کند.

وی افزود: چین از بنگلادش در ادامه سیاست خارجی مستقل، پیروی از مسیر توسعه منطبق با شرایط ملی، حفاظت از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی و مخالفت با هرگونه مداخله خارجی حمایت می‌کند.

شی ادامه داد: چین مایل به تقویت همسویی راهبردهای توسعه با بنگلادش و تعمیق همکاری با آن در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و سایر زمینه‌ها است.

وی ابزار امیداوری کرد که چین به همکاری نزدیک با بنگلادش در امور بین‌المللی و منطقه‌ای، به تقویت هماهنگی و همکاری در چارچوب‌های چندجانبه از جمله سازمان ملل متحد، ترویج ارزش‌های مشترک برای بشر و ترویج ساختن جامعه بشری با آینده‌ای مشترک ادامه دهد.

شیخ حسینه هم در دیدار با شی، اظهار داشت: بنگلادش امیدوار است از تجربه‌های چین استفاده کند، همکاری‌های دوجانبه را در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، زیرساخت‌ها، فقرزدایی و سایر زمینه‌ها گسترش دهد و تبادلات مردمی و فرهنگی را تقویت کند.

وی افزود: ساخت مشترک طرح “کمربند و جاده” تا حد زیادی به توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم در منطقه کمک کرده است.

حسینه افزود: بنگلادش قاطعانه به اصل چین واحد پایبند است، از موضع پکن در قبال موضوع تایوان حمایت می کند، با نیروهای خارجی مداخله گر در امور داخلی چین مخالفت است و از پکن در حفظ منافع اصلی خود حمایت می کند.

وی گفت: معتقدم که مشارکت راهبردی همه جانبه بین بنگلادش و چین به توسعه بیشتری منجر می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85536085/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9