ارتش کره شمالی از جدیدترین آزمایش موفقیت‌آمیز تسلیحاتی خود خبر داد


تهران- ایرنا- خبرگزاری رسمی کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به تازگی نسل جدیدی از گلوله‌های هدایت‌شونده برای یک سامانه موشک‌انداز چندگانه خود را با موفقیت آزمایش کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384054/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1