ادعای تایوان درباره ازسرگیری فعالیت‌های نظامی چین در خطوط مرزی


تهران- ایرنا – تایوان مدعی ازسرگیری فعالیت نظامی دوباره چین در اطراف این جزیره با عبور ۹ هواپیما برفراز خطوط مرزی تایوان و کشتی‌های جنگی در تنگه تایوان، پس از پایان اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295827/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C