ادامه بحران مسکن در چین و چراغ سبز پکن برای انحلال شرکت‌های املاکی


تهران-ایرنا- وزیر مسکن چین به ادامه بحران در بازار املاک این کشور اشاره کرد و گفت: برخی از توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات یا باید تجدید ساختار کنند و یا هم منحل شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85414187/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C