اتحادیه اروپا نام ۵ شرکت چینی را از لیست تحریم‌های خود خارج کرد


تهران- ایرنا- اتحادیه اروپا پس از آن که پکن قول داد ارسال کالاهای با فناوری پیشرفته ساخت اروپا به روسیه را متوقف کند، ۵ شرکت چینی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140950/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B5-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF