آژانس انرژی اتمی در طرح رهاسازی آب مخازن رآکتور فوکوشیمای ژاپن بی طرف نبوده است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به برنامه دولت ژاپن برای تخلیه و رهاسازی آب موجود در مخازن خنک کننده رآکتور اتمی آسیب دیده فوکوشیما در فاجعه سونامی ۲۰۱۱ به اقیانوس گفت: دلایل زیادی برای زیر سوال بردن بی‌طرفی گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره این موضوع وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154643/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86