آمریکا صادرات تراشه به خاورمیانه را محدود کرد


تهران- ایرنا- روزنامه «تلگراف» نوشت: دولت آمریکا، فروش برخی از باارزش‌ترین تراشه‌های یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های فناوری جهان را به خاورمیانه محدود کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216491/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF