آمریکا دیدار با مقام‌های چینی در پکن را سازنده خواند


تهران- ایرنا- وزارت خارجه آمریکا دیدار و گفت‌وگوی سه مقام این کشور با مسئولان چینی در پکن را صریح و سازنده توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131741/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF