آمریکا خطاب به چین: باید مراقب باشیم رقابت به درگیری تبدیل نشود


تهران-ایرنا- کاخ سفید روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا به وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفت که دو کشور باید مراقب باشند رقابت تبدیل به درگیری نشود و جنگ میان دو کشور غیرقابل قبول است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367391/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF