آمریکا بر ازسرگیری تماس‌ها با ارتش چین تاکید کرد


تهران- ایرنا- جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که آمریکا «مشتاق» است که تماس‌ها میان ارتش ایالات متحده و چین از سر گرفته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316049/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF