آغاز دورانی جدید در روابط ژاپن و کره جنوبی


تهران- ایرنا – فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه با ابراز اشتیاق برای ایجاد اعتماد بیشتر با یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی از آغاز دورانی جدید در روابط دوجانبه دو کشور پس از مذاکرات روز گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104754/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C