آزمون سخت شولتس در مذاکرات با چین


تهران- ایرنا- اولاف شولتس صدراعظم آلمان در مذاکرات برلین و پکن با یک آزمون سخت برای انجام یک موازنه دشوار مواجه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144636/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86